Strona główna Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot

Slajdy z wiadomościami i wydarzeniami

Kalendarz wydarzeń

BILETY

Tytuł


Mozartissimo

Mozartissimo

Proponujemy również


Już po raz ósmy Dyrektor Artystyczny Wojciech Rajski oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot…